+31623582748 info@elefunds.nl
Fietsers Stofwisseltour

Een fietstocht om nooit te vergeten

 

‘Herinneringenrit’ By Alzheimer Nederland

Totale opbrengst: €210.397
Aantal deelnemers: 512
Aantal donateurs: 8306
Datum: 24 juni 2023

Op zaterdag 17 September 2022 fietsten ruim 500 deelnemers de HerinneringenRit, de sponsortocht van Alzheimer Nederland, om geld in te zamelen voor onderzoek naar dementie. Vanaf de Nieuwe Stad in Amersfoort voerden 4 routes van verschillende afstanden de fietsers over de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Een bijzonder moment onderweg: de Onvergetelijke Kilometer.

 

Wij willen alle fietsers, donateurs en vrijwilligers die erbij waren hartelijk danken voor hun inzet, de gezelligheid en het mooie bedrag dat zij hebben ingezameld. Petje af: op de dag zelf stond ruim € 203.000 op de teller, maar dat bedrag is in de twee weken erna zelfs nog gegroeid naar bijna € 211.000.

Aftermovie 2022 

De HerinneringenRit: fietsen voor méér onderzoek

Met de HerinneringenRit vraagt Alzheimer Nederland aandacht voor dementie en zamelen we geld in voor méér onderzoek naar dementie. 

Van oorzaak tot behandeling en betere zorg

Er is nog veel wetenschappelijk onderzoek nodig, voor meer inzicht in de oorzaken, preventie, diagnose en behandeling van dementie. Een groot deel van het onderzoek dat wij mogelijk maken, onderzoekt de oorzaken van dementie. De resultaten van zulk onderzoek leiden vaak tot vervolgonderzoek naar een behandeling of preventie van dementie, of tot methoden om sneller en nauwkeuriger een diagnose te kunnen stellen.

Daarnaast maken we onderzoek mogelijk dat de zorg verbetert voor en begeleiding van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

€ 46 miljoen naar onderzoek

Alzheimer Nederland is de grootste private partij die wetenschappelijk onderzoek mogelijk maakt. Sinds 1993 steunde Alzheimer Nederland meer dan 475 onderzoeken naar de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. In totaal verleenden we ruim 46 miljoen euro aan onderzoeksubsidies. Wil je meer lezen over onderzoek dat wij mogelijk maken, kijk dan op alzheimer-nederland.nl.